Barn og unge i familien?

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke/skadet, og trenger å forstå hva som skjer. Informasjonen er særlig viktig for barn som opplever det å ha en mor eller far, som har en sykdom\skade som påvirker hverdagen deres i større grad.

Hva gjør vi på Sørlandets Rehabiliteringssenter?

Vi spør deg om du har omsorgsansvar for barn under 18 år, egne barn og\eller «bonusbarn».

Når det er barn og unge i familien, vil vi gjerne bli mer kjent med dem og få vite litt om hvordan de har det. Spørsmål vi stiller deg som foreldre er bl.a:

 • Hva heter barna, hvor gamle er de og hvor bor de?
 • Hvem har daglig omsorg for barna og hvor er de når du oppholder deg hos oss?
 • Hva vet barna om sykdommen/skaden din?
 • Hvilken informasjon har barna fått om oppholdet ditt hos oss?
 • Viktige personer for barna i deres nettverk: i familien, i nabolaget eller på skolen.

Hos oss gjør vi dette ved at gir deg «Kartleggingsskjema barn», som vi ber om at du som forelder fyller ut. I tillegg vil du under oppholdet ditt ha en foreldresamtale med vår barneansvarlige. Barneansvarlig har fokus på barn som pårørende til foreldre med sykdom og\eller skade. I foreldresamtalen med barneansvarlig, vil det bl.a bli snakket med deg om:

 • Ting som opptar deg om barna dine og\eller familiesituasjonen.
 • Hvordan merker barna i hverdagen at du er syk/skadet?
 • Har barna fått noe informasjon om din sykdom/skade? Evt hva vet barna?
 • Hvordan kan du snakke med barna om din sykdom/skade.
 • Hvordan har barna det i barnehage\skole, og på fritiden?
 • Informasjon til barnehage\skole
 • Mulige hjelpeinstanser i hjemkommune, dersom det er aktuelt.

Under foreldresamtalen vil du også få med deg «Foreldremappa»; en samling med forskjellige informasjonsark med tema barn som pårørende.

Det vil også være mulig for deg å ta opp temaet barn/familiesituasjonen i samtaler med din veileder under oppholdet hos oss.

Tips og råd til familien

Barn og unge ønsker vanligvis å snakke om det som skjer med noen de kjenner og er trygge på. De fleste ønsker også å få delta i beslutninger som angår dem, enten det gjelder aktiviteter, planlegging av hverdagslivet eller valg av oppfølging. Det betyr at dere som familie ofte er de nærmeste til å oppdage hvordan barna har det, og bidra med det barna trenger.

Under vil du finne noen råd på hva som kan være lurt å gjøre før, under og etter opphold på Sørlandets Rehabiliteringssenter.

Før oppholdet

 • Fortell barna om sykdommen\skaden så tidlig som mulig.
 • Tenk igjennom hva barna har fått med seg: Hva vet de om sykdommen\skaden og rehabiliteringsopphold? Hva skal skje fremover? Hvilke følelser har du som foreldre vist når barna har vært til stede?
 • Snakk åpent med barna om det som skal skje: Vær ærlig og bruk ord de kan forstå. Tenk over hvor detaljert det er fornuftig å være. Oppmuntre dem til å spørre om de lurer på noe.
 • Vis gjerne bilder fra rehabiliteringssenteret.
 • Planlegg fravær sammen med barna: Hvem skal ha ansvar for hva? Hva ønsker barna å bidra med? Hva er viktig for barna å få oversikt over, for eksempel oppfølging av lekser og fritidsaktiviteter.
 • Snakk sammen om hvordan dere kan ha kontakt underveis. Skal dere ha kontakt på telefon/meldinger/chat?  Har de lyst til å komme på besøk? Hvordan skal dere eventuelt bruke sosiale medier?
 • Er det spesielle hendelser i barnas liv det bør tas ekstra hensyn til, for eksempel bursdager?
 • Fortell barna hvem som har fått informasjon om det som skjer, for eksempel utvidet familie og kontaktlærer.
 • Spør barna hvem de ønsker skal vite om sykdommen og om de ønsker å fortelle noe selv.

Under oppholdet

 • Oppmuntre barna til å fortsette med sine daglige aktiviteter.
 • Gjør klare avtaler om hvordan dere kan holde kontakten under oppholdet.
 • Gi ærlig og oppdatert informasjon som barna kan forstå.
 • Inviter gjerne familien\barna til besøk under oppholdet ditt. Barn bør forberedes på hva de vil se, hvem de kan møte og hvor lenge de kan være på besøk.

Etter oppholdet

 • Bruk tid sammen. Fortsett med aktiviteter dere liker eller finn på nye.
 • Snakk med barna om hvordan sykdommen\skaden og rehabiliteringsoppholdet har påvirket hverdagen deres. Hvordan opplever barna at sykdommen/skaden og rehabiliteringsoppholdet har påvirket dem selv og resten av familien? Er det noe barna lurer på eller trenger?
 • Fortell barna at det er lov å ha følelser og mene det de vil, leke og ha det gøy, være med venner eller være alene.
 • Gi barna tillatelse til å snakke om sin situasjon med andre voksne, f.eks med kontaktlærer, helsesøster, trener o.a.
 • Fortell hva som vil skje fremover med sykdom/skade, jobb og familieaktiviteter.
 • Tenk over hvilke oppgaver barna har hjemme og i familien. Er oppgavene passende eller bør de endres?
 • Be andre i eller rundt familien om hjelp til å følge opp barna dersom dere trenger det, for eksempel kjøre til treninger, leksehjelp eller arrangere bursdager.
 • Oppmuntre barna til å delta på fritidsaktiviteter og å være sammen med venner.
 • Hold kontakten med skole, barnehage og fritidsarenaer om familiens situasjon.
 • Snakk med noen dersom du er bekymret for barna.

Vil du vite mer?

Les om barn som pårørende på helsenorge.no – opprett link på nettsiden vår til infoen på nettsiden til helsenorge.no, barn som pårørende

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design