Barn og søsken som pårørende

Barn og søsken som pårørende

Barn og søsken påvirkes når noen i familien er syke/skadet, og trenger å forstå hva som skjer. Informasjonen er særlig viktig for barn og søsken som har en mor, far, søster eller bror som har en sykdom/skade som påvirker hverdagen deres i større grad.

Hva gjør vi på Sørlandets Rehabiliteringssenter?

Når det er barn og unge i familien er spesialisthelsetjenesten lovpålagt å kartlegge og sikre at barn og søsken under 18 år er ivaretatt. Dette er hjemlet i Lov om helsepersonell § 10a og Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-7a.

En av de første dagene under oppholdet ber vi deg fylle ut et kartleggingsskjema om barn/søsken som pårørende.  Spørsmål vi stiller deg som foreldre/søsken er blant annet:

  • Hva heter barna/søsken, hvor gamle er de og hvor bor de?
  • Hvem har daglig omsorg for barna/søsken og hvor er de når du oppholder deg hos oss?
  • Hva vet barna/søsken om sykdommen/skaden din?
  • Hvilken informasjon har barna/søsken fått om oppholdet ditt hos oss?
  • Viktige personer for barna/søsken i deres nettverk: i familien, i nabolaget eller på skolen.

Ut fra kartleggingen vil vi sammen med deg vurdere om dere som familie har behov for informasjon/støtte/oppfølging under eller etter oppholdet.

Tips og råd til familien

Barn og unge ønsker vanligvis å snakke om det som skjer med noen de kjenner og er trygge på. De fleste ønsker også å få delta i beslutninger som angår dem, enten det gjelder aktiviteter, planlegging av hverdagslivet eller valg av oppfølging. Det betyr at dere som familie ofte er de nærmeste til å oppdage hvordan barna/søsken har det, og bidra med det barna/søsken trenger.

Før oppholdet anbefaler vi deg å fortelle om Sørlandets rehabiliteringssenter og oppholdet. Vis gjerne bilder fra hjemmeside og Facebookside. Vi oppfordrer til åpenhet og ærlighet ovenfor barns/søskens nære omsorgspersoner, for eksempel kontaktlærer.

Vil du vite mer?

Les om barn og søsken som pårørende på www.barnsbeste.no

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design