Universell utforming

Universell utforming

Sørlandets rehabiliteringssenter har stort fokus på universell utforming, og målet med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse for alle ved å fjerne hindringer og sørge for at nye ikke oppstår.

Både fremtidsplaner, bygge- og vedlikeholdsprosjekter og kontinuerlig forbedringsarbeid har som mål at rehabiliteringssenteret skal innfri kravene til universell utforming. Jfr. “Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne”, kapittel 3: Universell utforming og individuell tilrettelegging.

Vi legger følgende prinsipper til grunn; Like muligheter for bruk, fleksibel i bruk, enkel og intuitiv i bruk, forståelig informasjon, begrense skade, lav fysisk anstrengelse og størrelse og plass for tilgang og bruk.

For å hindre diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, etterstreber vi å utforme omgivelser, produkter, informasjon, nettsider og tjenester slik at de kan brukes av alle.

Vi har også konkrete tiltak for å ivareta de med astma/allergi. Blant annet er det skiltet på alle rom med oppfordring om å ikke bruke parfyme eller sterke lukter for å ta hensyn til personer med astma/allergi.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design