Styret

Styret

Styret ble valgt på Generalforsamlingens årsmøte for perioden 2016-2017.

Styret består av:

Marianne Jensen (styreleder)
Finn Georg Birkeland
Liv Målfrid Torsøe
Søren Seland
Ånen Werdal
Gerd Sveinall
Arne Raen (ansattrepresentant)
Kjell Ståle Hamar (brukerrepresentant FFO)

Per Solaas (1. vara)

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design