Kvalitet / ­ISO-sertifisering / ­Likestillingsredegjørelse

Kvalitet /ISO-sertifisering/Likestillingsredegjørelse

ISO-sertifisering

Sørlandets rehabiliteringssenter er ISO-sertifisert i mai 2017, og har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 9001:2015.

Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder:
Kunnskapsbaserte – tverrfaglige rehabiliteringstjenester innen spesialisthelsetjenesten samt arbeidsrettet rehabilitering.

ISO Sertifisering - IQNet MSYS001

Likestillingsredegjørelse

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Les hele likestillingsredegjørelsen ved Sørlandets rehabiliteringssenter (PDF)

Åpenhetsloven

Redegjørelse om arbeid ift. Åpenhetsloven for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design