Historie

Historie

Sørlandets rehabiliteringssenter, Eiken drives på ideell basis som et aksjeselskap av Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkeshelselaget i Vest-Agder, Helselagene samt enkelte private aksjeeiere. Vi har de siste årene drevet omfattende utviklingsarbeid, prosjektarbeid og nettverksbygging, og da kan vi nevne spesielt utvikling av CFS/ME-tilbud, kreftrehabiliteringstilbud og samarbeid med Sørlandet Sykehus HF og kommunenettverket Helsenettverk Lister.

Siden oppstarten i 1982 har SRE gått utviklingen fra opptrenings- institusjon til å bli et rehabiliteringssenter på spesialisthelsetjenestenivå med avtale med Helse Sør-Øst og NAV.

Vi har de siste årene satset stort på kompetanseutvikling. Det er brukt betydelige midler til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, og noe av dette har vært finansiert gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Vi ser at utviklingsarbeidet har gitt resultat og et godt løft i forhold til kvaliteten på tjenesten.

Historikk bygninger

Sørlandets rehabiliteringssenter driver virksomheten i egne lokaler som ble bygd i 1982. I 1995 ble det gjort en utvidelse med varmtvannsbasseng og større treningsavdeling.

Nytt utbyggingstrinn i 2014:

  • Stor utvidelse av treningsarealene
  • Nye undervisningslokaler og samtalerom
  • Fornyelse av resepsjonen
  • Ny sengeavdeling med 10 rom (totalt 50 rom)

Det drives kontinuerlig arbeid med standardheving og tilrettelegging av eksisterende lokaler. Brukerrommene, inkl. baderom, ble renovert i 2009, heisen er bygd om til fullverdig sengeheis, brukerrommene fikk terskelfrie dører i 2013, brannalarm/ nødlys/ ledelys er nettopp fornyet, og sykesignalanlegget oppgraderes i 2014 til et moderne anlegg og bærbare alarmer for brukere som har behov for dette.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design