Forside Nyheter Ny avtale med NAV
Sørlandets rehabiliteringssenter

Ny avtale med NAV

NAV har inngått ny rammeavtale med Sørlandets rehabiliteringssenter innen Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud fra 1.9.2011. Avtalen har en varighet på 2 år, med mulighet for NAV å forlenge avtalen i ytterligere 2 år.

I anbudskonkurransen ble landet delt inn i 5 tjenesteområder, der det ble valgt en leverandør fra hvert område. Sørlandets rehabiliteringssenter gleder seg over tildelingen, og er dermed leverandør innen Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.

Tiltakets mål

 • Styrke den enkeltes arbeidsevne.
 • Bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.
 • Fokus på mestring av arbeidssituasjonen i en tilbakeførings-/ arbeidssøkerfase.
 • Finne strategier for å kunne fungere i arbeidet til tross for sykdom og skade.

Tiltaket gjelder for

 • Personer som er sykemeldte.
 • Personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid.
 • Personer der det lokalt ikke finnes egnet dagtilbud innen Arbeidsrettet rehabilitering.
 • Personer der det vurderes at miljøforandring er av vesentlig betydning for den enkeltes rehabilitering.
 • Personer som har mer kompliserte eller tyngre helseplager.
 • Personer der sykemeldende behandler vurderer at arbeidsrettet rehabilitering vil styrke brukers arbeidsevne.

 

Innhold i Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud

 • 4 ukers varighet. Oppfølging etter 2 og 6 måneder.
 • I spesielle tilfeller kan NAV forlenge tiltaket i med inntil ytterligere8 uker, slik at maksimal varighet kan være inntil 12 uker.
 • Helhetlig kartlegging av deltakerens arbeidsevne, sosiale- og helsemessige situasjon gjøres sammen med tverrfaglig team.
 • Plan for oppholdet, og plan for veien videre etter oppholdet lages basert på kartleggingsarbeidet.
 • Tidlig kontakt med arbeidsgiver (for de som har arbeidsforhold).
 • Aktiviteter; spennende, varierende, inne-ute og i basseng, og tilpasset den enkelte.
 • Undervisning; arbeidsrelaterte temaer.
 • Veiledningssamtaler; motivasjon og hjelp til å definere og finne gode mål i forhold til økt arbeidslivsdeltakelse. Tro på egen mestringsevne!

Fagteamet

Fagteamet innen Arbeidsrettet rehabilitering består av lege spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeut, sykepleier, idrettspedagog/ veileder kosthold og ernæring, ergoterapeut, attføringskonsulent/ veiledningspedagog (Amento). Vi samarbeider med attføringsbedriften Amento AS i Lyngdal, og det gir også mulighet for videreføring i andre tiltak, som for eksempel arbeidsutprøving.

Søknad om opphold

 • Saksbehandler ved lokalt NAV-kontor avgjør i samråd med bruker om tilbudet er aktuelt.
 • Avropsskjema sendes til Sørlandets rehabiliteringssenter.
 • Bruker må være utredet av lege for bl.a. utelukkelse av alvorlige sykdommer.
 • Kort saksbehandlingstid.

Sørlandets rehabiliteringssenter har lang erfaring og god kompetanse innen rehabilitering, og vi leverer rehabiliteringstjenester til Helse Sør-Øst.

For mer informasjon – ta kontakt med teamansvarlig Sven Erik Valle Printz på telefon 38 34 94 43.

NAV har inngått ny rammeavtale med Sørlandets rehabiliteringssenter innen Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud fra 1.9.2011. Avtalen har en varighet på 2 år, med mulighet for NAV å forlenge avtalen i ytterligere 2 år.

I anbudskonkurransen ble landet delt inn i 5 tjenesteområder, der det ble valgt en leverandør fra hvert område. Sørlandets rehabiliteringssenter gleder seg over tildelingen, og er dermed leverandør innen Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.

Tiltakets mål

 • Styrke den enkeltes arbeidsevne.
 • Bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.
 • Fokus på mestring av arbeidssituasjonen i en tilbakeførings-/ arbeidssøkerfase.
 • Finne strategier for å kunne fungere i arbeidet til tross for sykdom og skade.

Tiltaket gjelder for

 • Personer som er sykemeldte.
 • Personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid.
 • Personer der det lokalt ikke finnes egnet dagtilbud innen Arbeidsrettet rehabilitering.
 • Personer der det vurderes at miljøforandring er av vesentlig betydning for den enkeltes rehabilitering.
 • Personer som har mer kompliserte eller tyngre helseplager.
 • Personer der sykemeldende behandler vurderer at arbeidsrettet rehabilitering vil styrke brukers arbeidsevne.

 

Innhold i Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud

 • 4 ukers varighet. Oppfølging etter 2 og 6 måneder.
 • I spesielle tilfeller kan NAV forlenge tiltaket i med inntil ytterligere8 uker, slik at maksimal varighet kan være inntil 12 uker.
 • Helhetlig kartlegging av deltakerens arbeidsevne, sosiale- og helsemessige situasjon gjøres sammen med tverrfaglig team.
 • Plan for oppholdet, og plan for veien videre etter oppholdet lages basert på kartleggingsarbeidet.
 • Tidlig kontakt med arbeidsgiver (for de som har arbeidsforhold).
 • Aktiviteter; spennende, varierende, inne-ute og i basseng, og tilpasset den enkelte.
 • Undervisning; arbeidsrelaterte temaer.
 • Veiledningssamtaler; motivasjon og hjelp til å definere og finne gode mål i forhold til økt arbeidslivsdeltakelse. Tro på egen mestringsevne!

Fagteamet

Fagteamet innen Arbeidsrettet rehabilitering består av lege spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeut, sykepleier, idrettspedagog/ veileder kosthold og ernæring, ergoterapeut, attføringskonsulent/ veiledningspedagog (Amento). Vi samarbeider med attføringsbedriften Amento AS i Lyngdal, og det gir også mulighet for videreføring i andre tiltak, som for eksempel arbeidsutprøving.

Søknad om opphold

 • Saksbehandler ved lokalt NAV-kontor avgjør i samråd med bruker om tilbudet er aktuelt.
 • Avropsskjema sendes til Sørlandets rehabiliteringssenter.
 • Bruker må være utredet av lege for bl.a. utelukkelse av alvorlige sykdommer.
 • Kort saksbehandlingstid.

Sørlandets rehabiliteringssenter har lang erfaring og god kompetanse innen rehabilitering, og vi leverer rehabiliteringstjenester til Helse Sør-Øst.

For mer informasjon – ta kontakt med teamansvarlig Sven Erik Valle Printz på telefon 38 34 94 43.

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen