Forside Nyheter Når rehabiliteringssenter blir byggeplass
1 IMG_9325

GODT FORNØYD: Leder i nasjonalforeningens Fylkeshelselag i Vest Agder Liv Målfrid Torsøe og daglig leder Reidun Meberg ved Sørlandets Rehabiliteringssenter.

Når rehabiliteringssenter blir byggeplass

25. januar feiret Sørlandets rehabiliteringssenter 1300 nye kvadratmeter. Både ansatte og pasienter vil nyte godt av utvidelsen. Selve byggeprosessen er det også all grunn til å rope hurra for.

– Dette er en veldig fin merkedag for Sørlandets rehabiliteringssenter, sier styreleder Marianne Jensen. Hun feirer med glede senterets nybygg og ombygging.

– Både byggekomiteen og styret er godt fornøyd med samarbeidet med de ansatte og entreprenørene. Alle parter har vært fleksible, positive og tålmodige, sier Jensen.
Hun takker Hægebostad kommune som var velvillige og godkjente byggesøknader raskt. Hun setter også pris på det gode samarbeidet med Sparebanken Sør.

Kvalitet og utvikling for ansatte og pasienter

Sørlandets rehabiliteringssenter er en høykompetansebedrift med fokus på fagutvikling og kvalitet. Bedriften har vokst betraktelig de siste årene, og en utvidelse var påtrengt.

Arne Raen er kvalitetsleder ved rehabiliteringssenteret, og har hatt ansvar for utbyggingen.

– Vi hadde ikke plass til alle ansatte. I byggeprosessen måtte 15 av de ansatte dele på åtte kontorer. Derfor leide vi inn en brakkerigg for to år.

Heldigvis gikk byggeprosessen raskere enn forventet, og Arne kunne levere tilbake brakkene etter et år. Nå kan kvalitetslederen, sammen med de andre ansatte, boltre seg på et mye større areal. Personal-, spise- og pauserom, personalgarderober, utvidet vaskeri og flere lagerrom, er noen av fasilitetene som kommer de ansatte til gode.

– Vi mener at kvalitet og faglig utvikling er viktig både for pasienter og ansatte, sier Arne Raen. – Vi har hatt en utrolig utvikling, og vi ser mange nye muligheter. Derfor var det viktig for oss å investere i et bygg som vi kan utvikle oss videre i. Målet er å være best, både for eierne våre og for kundene som vi har avtaler med.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SAMARBEID: Styreleder Marianne Jensen setter pris på det gode samarbeidet med alle de involverte.

Ansiktsløftningen har resultert i 20 nye fine pasientrom, og vi har avtale med Helse Sør-Øst og Raskere tilbake –avtale på totalt 51 døgnplasser.
Spisesalen er betydelig utvidet, og undervisningsrommene har blitt flere, noe som gir bedre mulighet for gruppeundervisninger og temasamlinger.

– Alt blir mye lettere. Vi har flere veiledningsrom, så vi kan ta ting på sparket. Det har blitt flere muligheter. Det sier sykepleier Målfrid Aabrekk Heimdal, en av rehabiliteringssenterets 72 ansatte.

– Jeg synes det er bra at senteret fornyer seg. Det viser at vi er opptatt av kvalitet, skyter ergoterapeut Beate Hauge inn.
De er enige om at rolige og komfortable omgivelser er viktig, også naturen blir brukt som verktøy i behandlingen.

– Flere av pasientene kjenner at de får etterlengtet ro når de kommer til senteret. De sier at lokalene, omgivelsene og personalet oppleves harmonisk, forteller Målfrid engasjert.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

FLERE VEILEDNINGSROM: Sykepleier Målfrid Aabrekk Heimdal og ergoterapeut Beate Hauge bruker naturen flittig, men setter også stor pris flere veiledningsrom innendørs.

En annerledes byggeprosess

– Dette har vært en rask og spennende prosess, og det har gått utrolig bra, forteller
kvalitetsleder Arne Raen. – Den største utfordringen var å bygge og ombygge såpass mye samtidig som vi skulle opprettholde driften og tilbudet til pasientene. Dette hadde vi mange tanker om på forhånd, men det har gått veldig greit.

Arne Raen er utdannet diakon, og var leder for Sørlandets rehabiliteringssenter fra 1987 til 1997. Han var med under den første utbyggingen av senteret i 1995. Siden den gang har han jobbet med byggeplanlegging da han var kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad. Før Arne returnerte til Sørlandets rehabiliteringssenter i 2011, jobbet han to år som håndverker i Urestad Tak- og Veggmontasje. Slike byggeprosesser er altså ikke upløyd mark for Arne. Men den allsidige kvalitetslederen er tydelig på hvem som skal ha mye av æren for den gode byggeprosessen.

– David Drangsland og Bjørn Gausdal fra Veidekke har vært gode å samarbeide med. De er fleksible, løsningsorienterte og kreative folk som fortjener mye ros.

David Drangsland har vært Veidekkes prosjektleder, mens Bjørn Gausdal har vært
byggeleder på stedet.

Å kombinere byggeplass med behandlingssted, kan være utfordrende. Noen av pasientene er svært sensitive for lyd, og kommer ikke til Eiken for å bo på en byggeplass. Planlegging av når anleggsarbeidere kan bore i betonggulvet eller sage i naborommet, krever godt samarbeid. Det har vært slitsomt, men artig, skal vi tro Arne.

GJENNOMGANG: Kvalitetsleder Arne Raen trekker frem gode samarbeidspartnere.

– Tett samarbeid om planlegging av støyende og støvete arbeid, har fungert overraskende bra. Det har nesten ikke vært klager, og ris/ros-kassa har ikke inneholdt klager som følge av bygningsarbeid, sier Arne.

Alt har fungert bra

– Vi har lagt vekt på at dette er noe vi gjør sammen med de ansatte. Til tross for litt
annerledes arbeidsforhold, har de håndtert situasjonen veldig bra. Det skal de ha skryt for, sier byggeleder Bjørn Gausdal.

Det ble ikke laget tegninger av hvordan bygget skulle se ut, men det ble lagt frem behov og ønsker. Entreprenørene ble utfordret til å komme med løsningsforslag. Det var viktig for de ansatte at behovene ble møtt, samtidig som driften av rehabiliteringssenteret fortsatte under byggingen. Veidekke presenterte et godt tilbud med kort byggetid, gode betingelser og mye prefabrikkert, noe som gjorde at de fikk oppdraget.

RIS- OG ROSKASSE: Arne Raen viser frem kassen hvor både brukere og ansatte blir oppfordret til å komme med alle slags tilbakemeldinger for stadig forbedring.

samtidig som vi på begge sider har vært løsningsorienterte. På bakgrunn av dette vil jeg si at samarbeidet har fungert veldig bra, sier en fornøyd prosjektleder David Drangsland.

Godt utstyr og god plass

De ansatte på Sørlandets rehabiliteringssenter er veldig fornøyd med siste investering, og både de og fylkeslederen i Fylkeshelselaget har lovord å komme med.

– Utbyggingen øker trivselen både blant ansatte og brukerne. Vi har et bedre tilbud enn før, noe som betyr veldig mye, forteller sykepleier Kathrine Fjotland.

FLERE SMÅ OPPHOLDSROM: Ordfører Margrethe Handeland og daglig leder ved Sørlandets Rehabiliteringssenter Reidun Meberg har satt seg ned i et av de nye oppholdsrommene som har kommet til etter utbyggingen.

– For våre pasienter og ansatte er gode arbeidsforhold utrolig viktig. Ved å investere i et bygg som vi kan utvikle oss i, kan vi fortsette å ha fokus på kvalitet og faglig utvikling, sier Meberg.

Fylkesleder i Nasjonalforeniningen for folkehelse Liv Målfrid Torsøe er også veldig fornøyd med utbyggingen og oppgraderingene som er gjort. Hun mener det nyutbyggede senteret også er et positivt bidrag til samfunnet, og ser på satsingen som et kvalitetsstempel.

– Ved en instutisjon skal pasientene ha gode forhold. Det som er gjort ved Sørlandes rehabiliteringssenter nå, er utrolig viktig og flott. Jeg håper det blir fullt hus, og ønsker senteret lykke til fremover, sier Torsøe.

– Dette er en veldig fin merkedag for Sørlandets rehabiliteringssenter, sier styreleder Marianne Jensen. Hun feirer med glede senterets nybygg og ombygging.

– Både byggekomiteen og styret er godt fornøyd med samarbeidet med de ansatte og entreprenørene. Alle parter har vært fleksible, positive og tålmodige, sier Jensen.
Hun takker Hægebostad kommune som var velvillige og godkjente byggesøknader raskt. Hun setter også pris på det gode samarbeidet med Sparebanken Sør.

Kvalitet og utvikling for ansatte og pasienter

Sørlandets rehabiliteringssenter er en høykompetansebedrift med fokus på fagutvikling og kvalitet. Bedriften har vokst betraktelig de siste årene, og en utvidelse var påtrengt.

Arne Raen er kvalitetsleder ved rehabiliteringssenteret, og har hatt ansvar for utbyggingen.

– Vi hadde ikke plass til alle ansatte. I byggeprosessen måtte 15 av de ansatte dele på åtte kontorer. Derfor leide vi inn en brakkerigg for to år.

Heldigvis gikk byggeprosessen raskere enn forventet, og Arne kunne levere tilbake brakkene etter et år. Nå kan kvalitetslederen, sammen med de andre ansatte, boltre seg på et mye større areal. Personal-, spise- og pauserom, personalgarderober, utvidet vaskeri og flere lagerrom, er noen av fasilitetene som kommer de ansatte til gode.

– Vi mener at kvalitet og faglig utvikling er viktig både for pasienter og ansatte, sier Arne Raen. – Vi har hatt en utrolig utvikling, og vi ser mange nye muligheter. Derfor var det viktig for oss å investere i et bygg som vi kan utvikle oss videre i. Målet er å være best, både for eierne våre og for kundene som vi har avtaler med.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SAMARBEID: Styreleder Marianne Jensen setter pris på det gode samarbeidet med alle de involverte.

Ansiktsløftningen har resultert i 20 nye fine pasientrom, og vi har avtale med Helse Sør-Øst og Raskere tilbake –avtale på totalt 51 døgnplasser.
Spisesalen er betydelig utvidet, og undervisningsrommene har blitt flere, noe som gir bedre mulighet for gruppeundervisninger og temasamlinger.

– Alt blir mye lettere. Vi har flere veiledningsrom, så vi kan ta ting på sparket. Det har blitt flere muligheter. Det sier sykepleier Målfrid Aabrekk Heimdal, en av rehabiliteringssenterets 72 ansatte.

– Jeg synes det er bra at senteret fornyer seg. Det viser at vi er opptatt av kvalitet, skyter ergoterapeut Beate Hauge inn.
De er enige om at rolige og komfortable omgivelser er viktig, også naturen blir brukt som verktøy i behandlingen.

– Flere av pasientene kjenner at de får etterlengtet ro når de kommer til senteret. De sier at lokalene, omgivelsene og personalet oppleves harmonisk, forteller Målfrid engasjert.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

FLERE VEILEDNINGSROM: Sykepleier Målfrid Aabrekk Heimdal og ergoterapeut Beate Hauge bruker naturen flittig, men setter også stor pris flere veiledningsrom innendørs.

En annerledes byggeprosess

– Dette har vært en rask og spennende prosess, og det har gått utrolig bra, forteller
kvalitetsleder Arne Raen. – Den største utfordringen var å bygge og ombygge såpass mye samtidig som vi skulle opprettholde driften og tilbudet til pasientene. Dette hadde vi mange tanker om på forhånd, men det har gått veldig greit.

Arne Raen er utdannet diakon, og var leder for Sørlandets rehabiliteringssenter fra 1987 til 1997. Han var med under den første utbyggingen av senteret i 1995. Siden den gang har han jobbet med byggeplanlegging da han var kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad. Før Arne returnerte til Sørlandets rehabiliteringssenter i 2011, jobbet han to år som håndverker i Urestad Tak- og Veggmontasje. Slike byggeprosesser er altså ikke upløyd mark for Arne. Men den allsidige kvalitetslederen er tydelig på hvem som skal ha mye av æren for den gode byggeprosessen.

– David Drangsland og Bjørn Gausdal fra Veidekke har vært gode å samarbeide med. De er fleksible, løsningsorienterte og kreative folk som fortjener mye ros.

David Drangsland har vært Veidekkes prosjektleder, mens Bjørn Gausdal har vært
byggeleder på stedet.

Å kombinere byggeplass med behandlingssted, kan være utfordrende. Noen av pasientene er svært sensitive for lyd, og kommer ikke til Eiken for å bo på en byggeplass. Planlegging av når anleggsarbeidere kan bore i betonggulvet eller sage i naborommet, krever godt samarbeid. Det har vært slitsomt, men artig, skal vi tro Arne.

GJENNOMGANG: Kvalitetsleder Arne Raen trekker frem gode samarbeidspartnere.

– Tett samarbeid om planlegging av støyende og støvete arbeid, har fungert overraskende bra. Det har nesten ikke vært klager, og ris/ros-kassa har ikke inneholdt klager som følge av bygningsarbeid, sier Arne.

Alt har fungert bra

– Vi har lagt vekt på at dette er noe vi gjør sammen med de ansatte. Til tross for litt
annerledes arbeidsforhold, har de håndtert situasjonen veldig bra. Det skal de ha skryt for, sier byggeleder Bjørn Gausdal.

Det ble ikke laget tegninger av hvordan bygget skulle se ut, men det ble lagt frem behov og ønsker. Entreprenørene ble utfordret til å komme med løsningsforslag. Det var viktig for de ansatte at behovene ble møtt, samtidig som driften av rehabiliteringssenteret fortsatte under byggingen. Veidekke presenterte et godt tilbud med kort byggetid, gode betingelser og mye prefabrikkert, noe som gjorde at de fikk oppdraget.

RIS- OG ROSKASSE: Arne Raen viser frem kassen hvor både brukere og ansatte blir oppfordret til å komme med alle slags tilbakemeldinger for stadig forbedring.

samtidig som vi på begge sider har vært løsningsorienterte. På bakgrunn av dette vil jeg si at samarbeidet har fungert veldig bra, sier en fornøyd prosjektleder David Drangsland.

Godt utstyr og god plass

De ansatte på Sørlandets rehabiliteringssenter er veldig fornøyd med siste investering, og både de og fylkeslederen i Fylkeshelselaget har lovord å komme med.

– Utbyggingen øker trivselen både blant ansatte og brukerne. Vi har et bedre tilbud enn før, noe som betyr veldig mye, forteller sykepleier Kathrine Fjotland.

FLERE SMÅ OPPHOLDSROM: Ordfører Margrethe Handeland og daglig leder ved Sørlandets Rehabiliteringssenter Reidun Meberg har satt seg ned i et av de nye oppholdsrommene som har kommet til etter utbyggingen.

– For våre pasienter og ansatte er gode arbeidsforhold utrolig viktig. Ved å investere i et bygg som vi kan utvikle oss i, kan vi fortsette å ha fokus på kvalitet og faglig utvikling, sier Meberg.

Fylkesleder i Nasjonalforeniningen for folkehelse Liv Målfrid Torsøe er også veldig fornøyd med utbyggingen og oppgraderingene som er gjort. Hun mener det nyutbyggede senteret også er et positivt bidrag til samfunnet, og ser på satsingen som et kvalitetsstempel.

– Ved en instutisjon skal pasientene ha gode forhold. Det som er gjort ved Sørlandes rehabiliteringssenter nå, er utrolig viktig og flott. Jeg håper det blir fullt hus, og ønsker senteret lykke til fremover, sier Torsøe.

Oscar Hadland, Lejla Sijamija Bahtijar og Ida-Sofie Stryken

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen