Forside Nyheter Meningsfullt å hjelpe folk gå fra sykmelding og tilbake i jobb
7 fagpersoner i samtale i tretopphytte

Erfaringsutveksling i fri natur. Deling av erfaringer stod på menyen da Sørlandet sykehus og Sørlandets rehabiliteringssenter møttes i Eiken. Her i tretopphytta, som også brukes som undervisningsrom for pasienter på Sørlandets rehabiliteringssenter. Bak, fra venstre: Reidun Meberg (daglig leder ved Sørlandets rehabiliteringssenter, Stine Vikøyr (fysioterapeut, Sørlandets rehabiliteringssenter), Tormod Elias Solberg (psykologspesialist, Sørlandet sykehus), Jan Gotfredsen (fysioterapeut, Sørlandet sykehus), Anette Hobbesland Sandnæss (sykepleier, Sørlandets rehabiliteringssenter), Kjersti Widding (overlege, Sørlandets sykehus) og Olga Forgard Oliegreen (sosionom, Sørlandets rehabiliteringssenter). (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Meningsfullt å hjelpe folk gå fra sykmelding og tilbake i jobb

Sørlandet sykehus og Sørlandets rehabiliteringssenter utvekslet erfaringer og historier om arbeidsrettet rehabilitering.

– Det gir jo jobben mening, sier sykepleier Annette Hobbesland Sandnæss.

Hun har nettopp fortalt om en person med nedsatt arbeidsevne, som kom tilbake i 100 prosent jobb og står stødig i stillingen. Det var resultatet etter å ha fullført arbeidsrettet rehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter, og videre oppfølging og bevisstgjøring på balansen mellom arbeid og hvile.

Gjennom arbeidsrettet rehabilitering er målet «å øke den enkeltes muligheter for arbeidslivsdeltakelse og mestre arbeidslivets krav. Med arbeidslivsdeltakelse forstås også deltakelse i skole og utdanning».

– Vi er takknemlig for å kunne bidra til at mange kan komme tilbake i jobb, for vi vet hvor stor verdi det har for hvert enkelt menneske, sier daglig leder Reidun Meberg ved Sørlandets rehabiliteringssenter.

Les mer om tilbudet for arbeidsrettet rehabilitering

Anette Hobbesland Sandnaess
Sykepleier. Hun kjenner på mening når hun og teamet får hjelpe folk tilbake igjen i jobb, Anette Hobbesland Sandnæss ved Sørlandets rehabiliteringssenter. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Dagtilbud og opphold

Sykehuset og rehabiliteringssenteret jobber hver for seg med ulike pasienter, men de har begge klokkertro på å utveksle erfaringer for å bli bedre.

I Eiken kom de sammen for å dele de gode historiene om hva som virker, og å bli kjent med hverandres arbeidsmetoder.

Mens man på avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sørlandet sykehus i Kristiansand har et poliklinisk dagtilbud som kan strekke seg opptil 3 måneder, det man kaller for helse og arbeid, har man på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken et opphold i 3 uker med oppfølging i etterkant.

Poliklinisk betyr utredning og/eller behandling uten at pasienten legges inn på sykehus (Store norske leksikon).

– Målet er å lære av hverandre, oppsummerte overlege Kjersti Widding ved Sørlandet sykehus.   

Det var nettopp Sørlandet sykehus som henvendte seg til Sørlandets rehabiliteringssenter.

– Vi jobber med mye av samme typer pasienter, fra hele Agder, som har som mål å øke arbeidsevnen, fortsetter hun.

For noen pasienter er det dagtilbud som trengs, mens for andre er det bedre med tre ukers døgnbasert oppfølging, slår Widding fast.

Tverrfaglig

Det de begge har til felles er at de jobber tverrfaglig. I Eiken får pasientene hjelp av fysioterapeut, sykepleiere, sosionom og lege og andre fagprofesjoner når det er nødvendig.

– Å jobbe tverrfaglig gjør at vi kan se pasientens utfordringer enda bredere, og vektlegge hvilke verktøy vi skal bruke. Da tror jeg at sjansen for å komme nærmere målet er enda større, sier Widding.

Ofte er det mange småting som bidrar til problemet, og da trenger man de ulike perspektivene, slås det fast.

Overlege Kjersti Widding
Overlege. Kjersti Widding, ved Helse og arbeid-poliklinikken på Sørlandet sykehus i Kristiansand, der pasientene sliter med muskel- og skjelettplager, og som ønsker å øke arbeidsevnen. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)
Tretopphytta i Eiken utenfra
I fri natur. I Eiken er man omkranset av Indre Agder-natur, der tretopphytta gir utsikt over Lygnevann. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Et mønster hos pasienten

Sørlandet sykehus delte en historie om en ung mor med bekkensmerter etter svangerskap, som forplantet seg til rygg. Denne småbarnsmoren var i ferd med å falle ut av arbeidslivet, og hun hadde vært sykmeldt i noen måneder. Nå ville sjefen si henne opp, kom hun og fortalte.

Da vi kartla henne, så vi et mønster at hun hadde behov for hjelp for å kommunisere bedre med egen leder og forstå egen helseutfordring, forteller Kjersti Widding.

Etter endt oppfølgning scoret hun, på en skala fra 1 til 10, bedring i kommunikasjon med ledelse fra 1 til 9.

– Så kunne hun fortelle at hun hadde fått nye spennende oppgaver på jobb, og hadde nå fått utsikter på å få tid til å komme tilbake, og økt stillingsprosenten.

I dette tilfellet var det en nøkkel å kjenne helheten i pasientens situasjon, for å kunne tilby best mulig behandling.

– Det aller meste som har effekt, er det som krever en betydelig egeninnsats. Mye av hjelpen vår går på å hjelpe pasientene selv med å finne styrken de egentlig har, og å ta noen beslutninger for dem som de har vegret seg for å ta, sier psykologspesialist Tormod Elias Solberg ved Sørlandet sykehus.

– Hun gikk ut med troen på seg selv, og så at dette nyttet og hadde en vei videre. Det var gøy!

Les mer om tilbudet for arbeidsrettet rehabilitering

– Det gir jo jobben mening, sier sykepleier Annette Hobbesland Sandnæss.

Hun har nettopp fortalt om en person med nedsatt arbeidsevne, som kom tilbake i 100 prosent jobb og står stødig i stillingen. Det var resultatet etter å ha fullført arbeidsrettet rehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter, og videre oppfølging og bevisstgjøring på balansen mellom arbeid og hvile.

Gjennom arbeidsrettet rehabilitering er målet «å øke den enkeltes muligheter for arbeidslivsdeltakelse og mestre arbeidslivets krav. Med arbeidslivsdeltakelse forstås også deltakelse i skole og utdanning».

– Vi er takknemlig for å kunne bidra til at mange kan komme tilbake i jobb, for vi vet hvor stor verdi det har for hvert enkelt menneske, sier daglig leder Reidun Meberg ved Sørlandets rehabiliteringssenter.

Les mer om tilbudet for arbeidsrettet rehabilitering

Anette Hobbesland Sandnaess
Sykepleier. Hun kjenner på mening når hun og teamet får hjelpe folk tilbake igjen i jobb, Anette Hobbesland Sandnæss ved Sørlandets rehabiliteringssenter. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Dagtilbud og opphold

Sykehuset og rehabiliteringssenteret jobber hver for seg med ulike pasienter, men de har begge klokkertro på å utveksle erfaringer for å bli bedre.

I Eiken kom de sammen for å dele de gode historiene om hva som virker, og å bli kjent med hverandres arbeidsmetoder.

Mens man på avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sørlandet sykehus i Kristiansand har et poliklinisk dagtilbud som kan strekke seg opptil 3 måneder, det man kaller for helse og arbeid, har man på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken et opphold i 3 uker med oppfølging i etterkant.

Poliklinisk betyr utredning og/eller behandling uten at pasienten legges inn på sykehus (Store norske leksikon).

– Målet er å lære av hverandre, oppsummerte overlege Kjersti Widding ved Sørlandet sykehus.   

Det var nettopp Sørlandet sykehus som henvendte seg til Sørlandets rehabiliteringssenter.

– Vi jobber med mye av samme typer pasienter, fra hele Agder, som har som mål å øke arbeidsevnen, fortsetter hun.

For noen pasienter er det dagtilbud som trengs, mens for andre er det bedre med tre ukers døgnbasert oppfølging, slår Widding fast.

Tverrfaglig

Det de begge har til felles er at de jobber tverrfaglig. I Eiken får pasientene hjelp av fysioterapeut, sykepleiere, sosionom og lege og andre fagprofesjoner når det er nødvendig.

– Å jobbe tverrfaglig gjør at vi kan se pasientens utfordringer enda bredere, og vektlegge hvilke verktøy vi skal bruke. Da tror jeg at sjansen for å komme nærmere målet er enda større, sier Widding.

Ofte er det mange småting som bidrar til problemet, og da trenger man de ulike perspektivene, slås det fast.

Overlege Kjersti Widding
Overlege. Kjersti Widding, ved Helse og arbeid-poliklinikken på Sørlandet sykehus i Kristiansand, der pasientene sliter med muskel- og skjelettplager, og som ønsker å øke arbeidsevnen. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)
Tretopphytta i Eiken utenfra
I fri natur. I Eiken er man omkranset av Indre Agder-natur, der tretopphytta gir utsikt over Lygnevann. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Et mønster hos pasienten

Sørlandet sykehus delte en historie om en ung mor med bekkensmerter etter svangerskap, som forplantet seg til rygg. Denne småbarnsmoren var i ferd med å falle ut av arbeidslivet, og hun hadde vært sykmeldt i noen måneder. Nå ville sjefen si henne opp, kom hun og fortalte.

Da vi kartla henne, så vi et mønster at hun hadde behov for hjelp for å kommunisere bedre med egen leder og forstå egen helseutfordring, forteller Kjersti Widding.

Etter endt oppfølgning scoret hun, på en skala fra 1 til 10, bedring i kommunikasjon med ledelse fra 1 til 9.

– Så kunne hun fortelle at hun hadde fått nye spennende oppgaver på jobb, og hadde nå fått utsikter på å få tid til å komme tilbake, og økt stillingsprosenten.

I dette tilfellet var det en nøkkel å kjenne helheten i pasientens situasjon, for å kunne tilby best mulig behandling.

– Det aller meste som har effekt, er det som krever en betydelig egeninnsats. Mye av hjelpen vår går på å hjelpe pasientene selv med å finne styrken de egentlig har, og å ta noen beslutninger for dem som de har vegret seg for å ta, sier psykologspesialist Tormod Elias Solberg ved Sørlandet sykehus.

– Hun gikk ut med troen på seg selv, og så at dette nyttet og hadde en vei videre. Det var gøy!

Les mer om tilbudet for arbeidsrettet rehabilitering

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen