Sykepleier tilkallingsvikarer

Vi har 51 døgnplasser fordelt på 2 enheter: Enhet for individuell rehabilitering og enhet for gruppebasert rehabilitering. Da våre tilkallingsvikarer går over i vikariater har vi behov for å rekruttere flere sykepleiere som tilkallingsvikarer.

På enhet for individuell rehabilitering tar vi imot pasienter innen diagnosegruppene kreft og brudd/slitasjeskader. Her jobber sykepleierne døgnbasert i turnus (35,5t/uke) på dag, kveld og helg, samt bakvakt på natt.

På enhet for gruppebasert rehabilitering tar vi imot pasienter innen diagnosegruppene CFS/ME, kroniske smertetilstander, arbeidsrettet rehabilitering og kreft. Her jobber sykepleierne dagtid (37,5t/uke) på hverdager.

Vi har behov for tilkallingsvikarer på begge enheter. Opplæring vil bli gitt.

Søknader vil bli behandlet fortløpende. Beskriv i søknaden hvilken enhet du er interessert i å jobbe ved.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene på de 2 enhetene er noe ulike, men kan i korte trekk beskrives som følger:

Arbeidsoppgaver på individuell enhet:

 • Samarbeid med tverrfaglig team
 • Sykepleiefaglig oppgaver, f.eks blodprøver, sårskift, blodtrykk/puls, medisinoppfølging og samtaler
 • Samarbeid med eksterne instanser som kommuner og sykehus
 • Journalføring i EPJ
 • Oppfølging av legetimer
 • Andre oppgaver i pasientoppfølgingen

Arbeidsoppgaver på enhet for gruppebasert rehabilitering:

 • Tverrfaglig samarbeid i team
 • Samtaleoppfølging i form av bl.a innkomstsamtaler, kontaktpersonsamtaler, evt også veiledningssamtaler
 • Medisinoppfølging
 • Uterehabilitering
 • Undervisning og temasamlinger
 • Journalføring og epikriseskriving i EPJ
 • Andre oppgaver i pasientoppfølgingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring innen rehabilitering og/eller arbeid med diagnosegruppene vil være en fordel, men ingen forutsetning
 • Kjennskap til ACT – Acceptance and Commitment Therapy – vil være en fordel, men ingen forutsetning
 • Erfaring med bruk av IT som arbeidsverktøy
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Trygg i rollen som sykepleier
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og samarbeidsvillig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • Et faglig sterkt og engasjert fagmiljø
 • Lønn i henhold til kvalifikasjoner og gjeldende avtaler (Virke og Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten)

Søknadsfrist 01.10.2020

Les mer og søk her