Forside Nyheter Gledesbrøl over avtale med Helse Sør-Øst
Jubel for ny avtale med Helse Sør-Øst

Gledesbrøl over avtale med Helse Sør-Øst

Vi fikk en fantastisk beskjed fredag 24. oktober – etter så lang ventetid gikk stemningen helt i taket!

Det har vært en lang og krevende anbudsprosess som startet med utlysing av anbudet på DOFFIN 21. januar.2014, og så har det vært flere runder med forhandlinger og innlevering av reviderte tilbud.

Vi fikk avtale på 46 plasser fra 1.1.2015, og det er en økning på 7 plasser i forhold til avtalen vi har i dag med Helse Sør-Øst (og som er gjeldende ut 2014)!

Det betyr at vi har sikret driften ved rehabiliteringssenteret for lang tid framover, for denne siste avtalen er ikke begrenset til 2 eller 4 år som tidligere, men løpende avtaler der Helse Sør-Øst gjennom anbudsprosessen har valgt ut hvilke rehabiliteringssentre de ønsker å inngå samarbeidsavtale med.

Den totale økonomiske rammen for Helse Sør-Øst var 1 milliard kroner, og det er inngått avtaler for 1,2 milliard kroner med 29 institusjoner i helseregionen.

Som begrunnelse for å bli valgt til samarbeidspartner beskriver Helse Sør-Øst i tildelingen at “Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS er vurdert til å ha en høy kvalitet på tilbudet…” og som bidrar til et differensiert og helhetlig tjenestetilbud til befolkningen i Helse Sør-Øst. Videre i begrunnelsen for tildelingen står det at “Sørlandets rehabiliteringssenter er tilbyder i Sørlandet Sykehusområde hvor det er behov for rehabiliteringstjenester i tillegg til det Sørlandet sykehus HF selv tilbyr”.

Jeg er stolt over at vi har fått halt i land denne avtalen, og ser det som et resultat av knallhard jobbing, stor satsing gjennom flere år på kvalitet, faglig utvikling, og nå siste året bygningsmessige oppgraderinger og nybygg som stod ferdig i august.

De diagnosegruppene vi har fått avtale om fra 1.1.2015 er:

  • Ortopediske pasienter
  • CFS/ME pasienter (gruppe)
  • Kreftpasienter (ind. og gruppe)
  • Kroniske smertepasienter (gruppe og utredn.plasser)

I tillegg har vi nettopp fått forlenget Raskere tilbake-avtalen vår for 2015, og Arbeidsrettet rehabilitering er en viktig del av vår kompetanse!

Med vennlig hilsen
Reidun Meberg Bulut
Daglig leder

Det har vært en lang og krevende anbudsprosess som startet med utlysing av anbudet på DOFFIN 21. januar.2014, og så har det vært flere runder med forhandlinger og innlevering av reviderte tilbud.

Vi fikk avtale på 46 plasser fra 1.1.2015, og det er en økning på 7 plasser i forhold til avtalen vi har i dag med Helse Sør-Øst (og som er gjeldende ut 2014)!

Det betyr at vi har sikret driften ved rehabiliteringssenteret for lang tid framover, for denne siste avtalen er ikke begrenset til 2 eller 4 år som tidligere, men løpende avtaler der Helse Sør-Øst gjennom anbudsprosessen har valgt ut hvilke rehabiliteringssentre de ønsker å inngå samarbeidsavtale med.

Den totale økonomiske rammen for Helse Sør-Øst var 1 milliard kroner, og det er inngått avtaler for 1,2 milliard kroner med 29 institusjoner i helseregionen.

Som begrunnelse for å bli valgt til samarbeidspartner beskriver Helse Sør-Øst i tildelingen at “Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS er vurdert til å ha en høy kvalitet på tilbudet…” og som bidrar til et differensiert og helhetlig tjenestetilbud til befolkningen i Helse Sør-Øst. Videre i begrunnelsen for tildelingen står det at “Sørlandets rehabiliteringssenter er tilbyder i Sørlandet Sykehusområde hvor det er behov for rehabiliteringstjenester i tillegg til det Sørlandet sykehus HF selv tilbyr”.

Jeg er stolt over at vi har fått halt i land denne avtalen, og ser det som et resultat av knallhard jobbing, stor satsing gjennom flere år på kvalitet, faglig utvikling, og nå siste året bygningsmessige oppgraderinger og nybygg som stod ferdig i august.

De diagnosegruppene vi har fått avtale om fra 1.1.2015 er:

  • Ortopediske pasienter
  • CFS/ME pasienter (gruppe)
  • Kreftpasienter (ind. og gruppe)
  • Kroniske smertepasienter (gruppe og utredn.plasser)

I tillegg har vi nettopp fått forlenget Raskere tilbake-avtalen vår for 2015, og Arbeidsrettet rehabilitering er en viktig del av vår kompetanse!

Med vennlig hilsen
Reidun Meberg Bulut
Daglig leder

Tekst og foto

Reidun Meberg

Reidun Meberg

Daglig leder

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen