Fagseminar 11. september 2015

Søvn og søvnvansker

Program

Møtevert: Arne Raen, deltager i arrangementskomiteen og driftsleder ved Sørlandets rehabiliteringssenter

09.30 Velkommen
Ved Kjersti Widding, leder programkomiteen og overlege ved Sørlandets rehabiliteringssenter

SØVN OG SØVNVANSKER
Foredragsholder: Bjørn Bjorvatn, professor, ph.d., Universitetet i Bergen. Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

09.40 Hva kjennetegner normal søvn

10.20 Søvnregulering

11.00 Kaffe, te, frukt

11.15 Årsaker til søvnproblemer
Behandling av insomni

12.30 Lunsj

13.15 Søvnløs oppvåkning, med Maiken Ahnger

13.30 Behandling av døgnrytmeforstyrrelser

14.30 Kaffe, te, frukt

14.45 Andre søvnlidelser og praktiske råd

15.40 Oppsummering av dagen ved Maiken Ahnger

16.00 Slutt

Merk: Det kan forekomme mindre endringer i programmet.

Foredragsholder

Bjørn Bjorvatn er professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen og siden 2004 leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer. Han er en av de fremste søvnekspertene i Norge. I 1995 forsvarte han den medisinske doktorgraden med en avhandling om serotonins betydning for søvnsyklusen. Han har gitt ut bøkene «Bedre søvn» og «Søvnsykdommer» og står bak en lang rekke vitenskapelige publikasjoner om søvnforstyrrelser. Han er en velkjent kurs og foredragsholder.

Bjørn Bjorvatn
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design