Fagseminar 4. juni 2015

Stress, smerte og utmattelse – veien videre

Program

09.30 Velkommen

09.45 Myter og kunnskap knyttet til pasienter med medisinsk uforklarte helseplager
Aase Aamland, ph.d., Universitetet i Bergen. Legespesialist i allmennmedisin og fastlege i Vennesla.

10.20 Stressmedisinsk forståelse for sykdomsutvikling, symptomutforming og subjektive helseplager.
Bjarte Stubhaug, førsteamanuensis, ph.d., Universitetet i Bergen. Overlege Frihamnsenteret. Legespesialist i psykiatri.

11.00 Kaffe, te, frukt

11.15 Pasienthistorie – da jeg fant døra på veggen

11.30 Et stressmedisinsk mestringsprogram
Bjarte Stubhaug

11.50 Naturen som mestringsarena

12.10 Lunsj

13.10 Når ryggen krangler
Aage Indahl, ph.d., legespesialist i fysikalsk medisin og overlege ved Kysthospitalet i Stavern, Sykehuset i Vestfold.

13.50 Hvordan kan allmennlegen blir en viktig støttespiller i oppfølgingen av langtidssykemeldte pasienter?
Aase Aamland

14.20 Kaffe, te, frukt

14.40 Borreliose og CFS, likheter og ulikheter
Randi Eikeland, ph.d., nevrolog, Sørlandet sykehus HF. Leder for nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.

15.10 Pasienthistorie – ut av ME-tunnelen

15.30 Mestringstilbud for kronisk utmattelsessydrom, CFS/ME, ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Kjersti Widding, legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, overlege ved Sørlandets rehabiliteringssenter.

15.45 Avrunding av dagen

16.00 Slutt

Merk: Det kan forekomme mindre endringer i programmet.

Foredragsholdere

Bjarte Stubhaug, førsteamanuensis, ph.d., Universitetet i Bergen og overlege ved Frihamnsenteret. Han er spesialist i psykiatri og har over 20 års klinisk erfaring fra psykiatri og psykosomatisk medisin. Hans forskningsfelt omfatter diagnostikk og behandling av pasienter med CFS og nevrasteni, og han har gjennomført en randomisert behandlingsstudie med 5 års oppfølging i sin doktorgradsavhandling i 2008.

Bjarte Stubhaug

Aage Indahl, ph.d., legespesialist i fysikalsk medisin og overlege ved Kysthospitalet i Stavern, Sykehuset i Vestfold. Indahl har drevet ryggforskning siden 1991. Forskningen har delvis vært klinisk, delvis eksperimentell basalforskning. Resultatene har bidratt både til ny forståelse av patofysiologien bak ryggplager, og til ny lærdom om hvordan ryggpasienter skal behandles klinisk. Han har en doktorgrad om emnet.

Aage Indahl

Aase Aamland, ph.d., Universitetet i Bergen. Legespesialist i allmennmedisin og fastlege i Vennesla. Hun disputerer 16. januar 2015 for ph.d.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens rolle».

Aase Amland

Randi Eikeland er leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Hun er spesialist i nevrologi, og har siden 1997 arbeidet som forsker og nevrolog ved Sørlandet Sykehus, Arendal. Randi Eikeland disputerer 2012 for ph.d.-graden med avhandlingen: “European neuroborreliosis-long term follow-up”.

Randi Eikeland
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design