Gjennomførte seminarer

Fagseminar

Sørlandets rehabiliteringssenter ønsker å tilby kurs og seminarer for å øke kompetanse blant fagpersoner og nøkkelpersoner i regionen.

18.–19. april 2018

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Konferansen er ment å bidra til kompetanseheving, kompetanseutveksling og nettverksbygging for fagpersoner som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølging av personer med CFS/ME. Målet er å gi en bred fremstilling av sykdomsbilde på høyt faglig nivå med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale anbefalinger samtidig som vi ønsker at den skal være praktisk nyttig for fagpersoner som jobber med CFS/ME pasienter.

Torsdag 8. juni 2017

Sår og sårbehandling – såre enkelt?

Fagseminar for leger, sykepleiere og andre fagpersoner som arbeider med sår og sårbehandling. Målsettingen med seminaret er å lære siste nytt om sår og sårbehandling og hvorfor ernæring er en viktig del av behandlingen.

15.–16. september 2016

Uterehabilitering – første nasjonale fagkonferanse

15. og 16. september ble en 2 dagers nasjonal konferanse om Uterehabilitering sammen med Sørlandet sykehus HF arrangert.
Sted: Scandic Kristiansand Bystranda.

Fagseminaret har egen nettside med informasjon, program, se www.uterehabilitering.no

Torsdag 9. juni 2016

Kreftrehabilitering
– veien tilbake til et aktivt liv

9. juni 2016 arrangeres fagseminar om kreftrehabilitering. Se program for info og praktiske opplysninger.

Tirsdag 5. april 2016

Endring – metoder for å fremme atferdsendring i klinisk hverdag

Vegard Nilsen fortalte om sin forskning på helserelatert livskvalitet og endring av livsstil, og metoder for hvordan livsstilsendringer kan påvirke livskvaliteten. Fagseminaret gjennomgikk metoder for å endre livsstil og ble arrangert sammen med Evjeklinikken.

Fredag 11. september 2015

Søvn og søvnvansker

Foredragsholder: Bjørn Bjorvatn, leder av nasjonal kompetansetjeneste for søvnvansker ved Universitetet i Bergen.

 • Basale mekanismer ved søvn- og døgnrytmeregulering
 • Ikke medikamentell behandling ved insomni
 • Søvnproblemer ved psykiske lidelser
 • Rytmeforstyrrelser ved faseforskyvninger og tidlig morgenoppvåkning.
 • Praktisk veiledning i bruk av søvndagbøker, søvnregistrering, stimuluskontroll-behandling, lysbehandling, melatonin, hypnotika og antidepressiva

Torsdag 4. juni 2015

Stress, smerte og utmattelse

Foredragsholdere: Aage Indahl, Aase Aamland, Bjarte Stubhaug og Randi Eikeland.

 • Hvordan påvirker stress dagens sykdomspanorama?
 • Når ryggen krangler
 • Subjektive plager og sykemeldingene
 • Borreliose og CFS/ME
 • Stressmestring
 • Naturen som mestringsarena
 • Pasienthistorier – veien tilbake
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design