Fagseminar med professor Ingvard Wilhelmsen 14. mars 2014

Har du meldt deg på vårt seminar med prof. Ingvard Wilhelmsen?

SEMINAR 14. MARS 2014

Lær å ta kontroll i hverdagens utfordringer og ta kontroll i eget liv! Målet er å øke kjennskapen til hensiktsmessige metoder og strategier som gir nyttige verktøy til bruk i jobbsammenheng eller privat.

Hva styrer mine følelser? Hvordan kan jeg finne mine grunnholdninger? Er det mulig å skille mellom ekte og tenkte problemer? Hvordan kan jeg endre meg? Disse spørsmålene belyses ut fra kognitiv terapi, en av de best dokumenterte og effektive samtaleformer innen psykologi og psykiatri. Du kan ikke stole på dine tanker eller følelser. Er du en katastrofetenker, vil dine konklusjoner regelmessig være feilaktige, og selv om du er sjalu behøver ikke det bety at din partner har noen på si.

Lær kognitive mestringsstrategier for å identifisere, teste og endre grunnleggende holdninger.

Seminaret er åpent for alle.

Fagseminar med professor Ingvard Wilhelmsen 14. mars 2014