Samhandling

Samhandling

Samarbeid og samhandling med andre aktører forut for inntak, under og etter forløpet.

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for hele rehabiliteringsprosessen, fra innsøking til inntak, under og etter forløpet. Gode rutiner for samarbeid med sykehus, sikrer at pasienter kan overføres fra sykehus så snart de er medisinsk utredet/stabile og rehabilitering kan iverksettes. Under og etter rehabiliteringsforløpet kontaktes aktuelle eksterne aktører i samråd med pasienten. Det kan være kommunens helsetjeneste/hjemmetjeneste, hjelpemiddelsentral, fastlege, arbeidsgiver, NAV, bedriftshelsetjeneste m.m.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design