Sørlandets rehabiliteringssenter

Orientering om nye tilbud

Fra 01.01.2011 har vi fått tildelt ny driftsavtale med Helse Sør-Øst innen følgende områder;

Individuelle tilbud

  • Brudd og slitasjeskader i skjelett (Hofte/kneprotese, bruddskader, operasjoner i ryggen, slitasjeskader i hofte eller kneledd, osteoporose, bekkenløsning m.v.)
  • Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde – med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap
  • Kroniske muskel og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander
  • Rehabilitering med arbeid som mål
  • Kreftrehabilitering

Gruppetilbud

  • Rehabilitering med arbeid som mål
  • Kreftrehabilitering
  • Kroniske muskel og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander
Sørlandets rehabiliteringssenter

Forhandlinger

Våren 2010 lyste Helse Sør-Øst ut ny anbudsrunde om nye driftsavtaler fra 1.1.2011.

Sørlandets rehabiliteringssenter leverte inn tilbud, og det er gledelig å fortelle at vi er innkalt til forhandlingsmøte i september!