CFS/ME konferanse hos Sørlandets rehabiliteringssenter

Regional fagkonferanse CFS/ME

Konferanse for fagpersoner som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølgning av personer med CFS/ME.

Regional fagkonferanse om CFS/ME

Sted: Rica Dyreparken Hotell, Kristiansand

Dato: 15. – 16. mars 2012

Last ned PDF av endelig program

HOVEDMÅLSETNING FOR KONFERANSEN

Konferansen er ment å bidra til regional kompetanseheving, kompetanseutveksling og nettverksbygging for fagpersoner som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølging av personer med CFS/ME.

MÅLGRUPPE

Fagpersoner innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAV m.fl.

BAKGRUNN

Konferansen arrangeres av Sørlandets rehabiliteringssenter og Sørlandet sykehus HF deltar som medarrangør. Målet er å gi en bred fremstilling av sykdomsbilde på høyt faglig nivå med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale anbefalinger samtidig som vi ønsker at den skal være praktisk nyttig for fagpersoner som jobber med CFS/ME pasienter.

GODKJENNING

Status 03.02.03:

Leger

Konferansen er godkjent av Den norske legeforening med kurs nr. L-26667 som 15 timer for

 • Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) til videre- og etterutdanningen.
 • Indremedisin: 15 timer valgfritt til videre- og etterutdanningen.
 • Psykiatri: 15 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen.
 • Barnesykdommer: 15 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen
 • Søknad ikke besvart enda for fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og infeksjonssykdommer.

Psykologer

Godkjenning som 17 timer vedlikeholdsaktivitet

Fysioterapeuter

NFF godkjenner kurset slik at det kan benyttes i en spesialistoppbygging.

 • Kurset teller med 14 timer som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning.
 • Kurset vil også telle til fornyet godkjenning for spesialister.

Ergoterapeuter

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 14 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmenhelse.

Sykepleiere

Venter på tilbakemelding

PROGRAMKOMITEEN

 • Reidun Meberg Bulut (daglig leder, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Sven Erik Valle Prinz (tverrfaglig gruppeteamleder og fysioterapeut, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Kjersti Widding (lege fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Anne Dorte Lyken (psykologspesialist, Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord)
 • Hege Kilander Høiberg (lege i spesialisering, indremedisin/revmatologi, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand)
 • Unn Ljøstad (nevrolog, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand)
 • Elin Okkenhaug Bratland (sosionom, prosjektleder – oppfølgning av barn og unge med ME/CFS, Sørlandet sykehus HF, Arendal)
 • Helge Hogganvik (NAV Arbeidslivssenter)

 

FRIST FOR PÅMELDING ER GÅTT UT.

Konferansen er fulltegnet.

 

Benytt elektronisk skjema på Sørlandets rehabiliteringssenters hjemmeside.
Faktura sendes til deltaker etter at påmelding er registrert.

Vi har vurdert prisen og besluttet at det blir samme pris, også ved påmelding etter 31.1.

Ved påmelding før 31. januar 2012:
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv overnatting og middag: Kr. 3.790,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv middag (uten overnatting) Kr. 3.190,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager (uten overnatting og middag) Kr. 2.790,-

Vi oppfordrer til deltagelse begge dager, ved annet ønske vennligst ta kontakt.

Ved påmelding etter 31. januar 2012:
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv overnatting og middag: Kr. 4.190,- Kr. 3.790,-

Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv middag (uten overnatting) Kr. 3.590,- Kr. 3.190,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager (uten overnatting og middag) Kr. 3.190,- Kr. 2.790,-

BETINGELSER

Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig.
Ved avbestilling etter 15. februar 1012 belastes 50 % avdeltageravgiften.
Ved avbestilling etter 1. mars 2012 belastes hele deltakeravgiften.

Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. Sørlandets rehabiliteringssenter AL og Sørlandet sykehus HF er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll.

FOREDRAGSHOLDERE

 • Barbara Baumgarten-Austrheim, seksjonsleder og overlege ved ME/CFS senteret, Oslo universitetssykehus
 • Vegard Bruun Wyller, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, barnelege og leder for enhet for kronisk utmattelsessyndrom for barn og unge, Oslo universitetssykehus
 • Inghild Follestad, sosionom Haukeland universitetssykehus
 • Hege Kilander Høiberg, lege, indremedisinsk og revmatologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF
 • Odd Kjøstvedt, assisterende kommuneoverlege, Kristiansand
 • Olav Mella, professor, dr.med., Universitetet i Bergen, avdelingsoverlege ved kreftavdeling, Haukeland universitetssykehus
 • Harald Nyland, professor, dr.med., Universitetet i Bergen, overlege ved nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus
 • Irma Pinxsterhuis, ergoterapispesialist og stipendiat ME/CFS senter, Oslo universitetssykehus
 • Bjarte Stubhaug, førsteamanuensis, dr.med., Universitetet i Bergen, overlege Helse Fonna og Frihamnsenteret
 • Diverse rehabiliteringssenter og behandlingslinjer i Helse Sør-Øst

Velkommen!

 

Følg oss her og på www.facebook.com/sorrehab for jevnlige oppdateringer.

Kontaktperson Reidun Meberg Bulut:
E-post: rmb@sorrehab.no
Telefon: 990 13 645

Sørlandets rehabiliteringssenter

Vinnere i julekalender

Her er vinnerne i 2011 julekalenderen!

Gratulerer til Anette Halvorsen som vant iPod Shuffle!

Her er alle dagsvinnere:

24. desember
Gerd Foss Skeie, nøkkelfinner

23. desember
Eva Marie Hodneberg, reisevekt

22. desember
Bente J. Meland, lunchboks

21. desember
Stina Liden, sammenleggbar sekk

20. desember
Åshild Handeland, ullhals

19. desember
Heidi Hobbesland, turstol

18. desember
Bente J.Meland, kortetui

17. desember
Britt Helen Vaage, paraply

16. desember
Monica Kvinen Pettersen, reisevekt

15. desember
Mona Hellum, nøkkelfinner

14. desember
Gerd Foss Skeie , isskrape

13. desember
Elin Sunde, lunchboks

12. desember
Johnny Bergqvist, sammenleggbar sekk

11. desember
Aud Kirsten Sindland, ullhals

10. desember
Magdalena Ogric, turstol

9. desember
Annlaug Lande, kortholder

8. desember
Linda Skeie, paraply

7. desember
Bente Ringlund, reisevekt

6. desember
Marianne Skeie, nøkkelfinner

5. desember
Egil Skogestad, isskrape

4. desember
Aina Eikeland, lunchboks

3. desember
May Gunn Tveiten, sammenleggbar sekk

2. desember
Stine H. Ytterdahl, ullhals

1. desember
Anette Halvorsen, turstol

Sørlandets rehabiliteringssenter

Ny avtale med NAV

NAV har inngått ny rammeavtale med Sørlandets rehabiliteringssenter innen Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud fra 1.9.2011. Avtalen har en varighet på 2 år, med mulighet for NAV å forlenge avtalen i ytterligere 2 år.

I anbudskonkurransen ble landet delt inn i 5 tjenesteområder, der det ble valgt en leverandør fra hvert område. Sørlandets rehabiliteringssenter gleder seg over tildelingen, og er dermed leverandør innen Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.

Tiltakets mål

 • Styrke den enkeltes arbeidsevne.
 • Bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.
 • Fokus på mestring av arbeidssituasjonen i en tilbakeførings-/ arbeidssøkerfase.
 • Finne strategier for å kunne fungere i arbeidet til tross for sykdom og skade.

Tiltaket gjelder for

 • Personer som er sykemeldte.
 • Personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid.
 • Personer der det lokalt ikke finnes egnet dagtilbud innen Arbeidsrettet rehabilitering.
 • Personer der det vurderes at miljøforandring er av vesentlig betydning for den enkeltes rehabilitering.
 • Personer som har mer kompliserte eller tyngre helseplager.
 • Personer der sykemeldende behandler vurderer at arbeidsrettet rehabilitering vil styrke brukers arbeidsevne.

 

Innhold i Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud

 • 4 ukers varighet. Oppfølging etter 2 og 6 måneder.
 • I spesielle tilfeller kan NAV forlenge tiltaket i med inntil ytterligere8 uker, slik at maksimal varighet kan være inntil 12 uker.
 • Helhetlig kartlegging av deltakerens arbeidsevne, sosiale- og helsemessige situasjon gjøres sammen med tverrfaglig team.
 • Plan for oppholdet, og plan for veien videre etter oppholdet lages basert på kartleggingsarbeidet.
 • Tidlig kontakt med arbeidsgiver (for de som har arbeidsforhold).
 • Aktiviteter; spennende, varierende, inne-ute og i basseng, og tilpasset den enkelte.
 • Undervisning; arbeidsrelaterte temaer.
 • Veiledningssamtaler; motivasjon og hjelp til å definere og finne gode mål i forhold til økt arbeidslivsdeltakelse. Tro på egen mestringsevne!

Fagteamet

Fagteamet innen Arbeidsrettet rehabilitering består av lege spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeut, sykepleier, idrettspedagog/ veileder kosthold og ernæring, ergoterapeut, attføringskonsulent/ veiledningspedagog (Amento). Vi samarbeider med attføringsbedriften Amento AS i Lyngdal, og det gir også mulighet for videreføring i andre tiltak, som for eksempel arbeidsutprøving.

Søknad om opphold

 • Saksbehandler ved lokalt NAV-kontor avgjør i samråd med bruker om tilbudet er aktuelt.
 • Avropsskjema sendes til Sørlandets rehabiliteringssenter.
 • Bruker må være utredet av lege for bl.a. utelukkelse av alvorlige sykdommer.
 • Kort saksbehandlingstid.

Sørlandets rehabiliteringssenter har lang erfaring og god kompetanse innen rehabilitering, og vi leverer rehabiliteringstjenester til Helse Sør-Øst.

For mer informasjon – ta kontakt med teamansvarlig Sven Erik Valle Printz på telefon 38 34 94 43.

Sørlandets rehabiliteringssenter

Fædrelandsvennen om oss

«Fra i høst får sørlendingene et eget rehabiliteringstilbud for tidligere kreftsyke. Behandlingen er etterlengtet.»

Gå til vår side om kreftrehabilitering her

(Foto: Fædrelandsvennen)

Sørlandets rehabiliteringssenter

Orientering om nye tilbud

Fra 01.01.2011 har vi fått tildelt ny driftsavtale med Helse Sør-Øst innen følgende områder;

Individuelle tilbud

 • Brudd og slitasjeskader i skjelett (Hofte/kneprotese, bruddskader, operasjoner i ryggen, slitasjeskader i hofte eller kneledd, osteoporose, bekkenløsning m.v.)
 • Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde – med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap
 • Kroniske muskel og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander
 • Rehabilitering med arbeid som mål
 • Kreftrehabilitering

Gruppetilbud

 • Rehabilitering med arbeid som mål
 • Kreftrehabilitering
 • Kroniske muskel og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander
Sørlandets rehabiliteringssenter

Forhandlinger

Våren 2010 lyste Helse Sør-Øst ut ny anbudsrunde om nye driftsavtaler fra 1.1.2011.

Sørlandets rehabiliteringssenter leverte inn tilbud, og det er gledelig å fortelle at vi er innkalt til forhandlingsmøte i september!