Fusjon

Som aksjeeier i selskapet Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS orienteres du med dette om at styrene i selskapene Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS og i de heleide datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS har utarbeidet en fusjonsplan.

Styrene planlegger å vedta sammenslåingen (fusjonen) av selskapene på styremøtene den 16.10.23 i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS og den 16.10.23 i AS Eiken og Eiken Rekhjem AS.

Dersom du er aksjeeier og ønsker ytterligere orientering om dette, så kan du sende e-post til post@sorrehab.no