Fusjon

CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Som aksjeeier i selskapet Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS orienteres du med dette om at styrene i selskapene Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS og i de heleide datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS har utarbeidet en fusjonsplan. Styrene planlegger å vedta sammenslåingen (fusjonen) av selskapene på styremøtene den 16.10.23 i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS og den…

Les mer

Nytt dagtilbud skal hjelpe flere ut i jobb

Arbeidsrettet rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter

Fra 1. januar i år har Sørlandets Rehabiliteringssenter fått avtale med Helse Sør-Øst om dagtilbud på arbeidsrettet rehabilitering, i tillegg til døgntilbud. Dagtilbudet gis i Amentos lokaler på Kvavik i Lyngdal, og i dag, 15. mars, var første dagen.  – Vi er gode på hvert vårt fagfelt, og så kan vi lære av hverandre og…

Les mer

CFS/ME: Velkommen til nettverkssamling for pårørende og fagpersoner

Sørlandets rehabiliteringssenter / Hekkfjell

Samlingen ble gjennomført 30. mai 2023 på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken. Sørlandets rehabiliteringssenter inviterer til nettverkssamling for deg som er pårørende til eller har noen du er fagperson til med CFS/ME. Dette er for deg som har vært pårørende til et pasient som har vært på rehabiliteringsopphold her i Eiken.  Sykdom i familien rammer ikke bare…

Les mer