Stor tillit til den faglige dyktigheten

Renate Foss Skardal står ved Lygnas bredder og smiler til kamera

Årlig undersøker rehabiliteringssenteret i Eiken hvor fornøyde pasientene er med tilbudet. Her kartlegger de alt fra  I pasientundersøkelsen for 2022 har 315 pasienter ved Sørlandets rehabiliteringssenter (SRE) lagt igjen svar så langt i år.  Disse tre svarene scorer SRE høyest på, i positiv forstand:  Jobber med kontinuerlig forbedring Pasientundersøkelsene brukes som et verktøy for de…

Les mer