Sammenligner smerte med en kaktus i hånda: – Unngå å klemme hardt rundt den

Anne Dorte Lyken står i uterehabiliteringshagen

I fagessayet Hva har kaktuser med rehabilitering å gjøre?, publisert i Fysioterapeuten, reflekterer syv fagpersoner over bruken av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i rehabilitering.  De forteller om den fiktive pasienten Asles opplevelse av å bli møtt med ACT-metodikken i behandlingen, og bruker bilde på en kaktus i hånda for å forklare: – Ved å øve seg over tid…

Les mer