monica karud innfelt i Eiken-natur

Hun kom til Eiken på krykker og dro igjen med en frihetsfølelse