Gradvis gjenåpning av Sørlandets rehabiliteringssenter fra 11. mai

Reidun Meberg og Gunn Tveiten smiler mot kamera

Sørlandets rehabiliteringssenter har fått klarsignal for gradvis gjenåpning. Det skjer etter at situasjonen med covid-19 påla rehabiliteringssenteret å stenge i mars, i likhet med lignende institusjoner over hele landet.  Planlagt oppstart blir fra mandag 11. mai.  Kapasiteten vil bli begrenset fra oppstarten og vurdert fortløpende ut ifra myndighetenes råd om koronaviruset. Det betyr i første omgang…

Les mer