Friskmeldte Gro finner styrke i å godta at livet etter kreften ikke blir som før