Teamet bak kreftrehabilitering på Sørlandets rehabiliteringssenter

Kreftrehabilitering er et lagarbeid med felles mål

Kreft rammer forskjellig. Derfor får alle kreftpasienter et tilpasset tilbud av fagpersoner, som alle har et klinkende klart mål: Å se hele mennesket.