Fagseminar ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Velkommen til to spennende fagseminarer

Vi skal arrangere to fagdager i 2015. 4. juni er temaet «Stress, smerte og utmattelse» og 11. september «Søvn og søvnvansker». Velkommen til fagseminar!