Vellykket CFS/ME konferanse hos Sørlandets rehabiliteringssenter

Vellykket fagkonferanse om CFS/ME

Sørlandets rehabiliteringssenter arrangerte den 15. og 16. mars 2012 regional fagkonferanse om CFS/ME – kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati, Sørlandet sykehus deltok som medarrangør. Den fulltegnede konferansen fant sted på Rica dyreparken hotel utenfor Kristiansand og samlet hele 150 fagpersoner fra hovedsakelig Helse Sør-Øst, men med stor interesse og deltagelse også fra andre landsdeler. Vel 50% av deltagerne var leger og sykepleier i tillegg deltok psykologer, terapeuter og andre faggrupper som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølgning av pasientgruppen.

Konferansen forløp teknisk prikkfritt og fikk strålende kritikk fra deltagerne. Det som gleder arrangementskomiteen aller mest er tilbakemeldingene på at det faglige programmet beskrives som særdeles relevant og nyttig for den kliniske hverdag.

cfsme_konferanse_2012-IMG_0280 cfsme_konferanse_2012-IMG_3916 cfsme_konferanse_2012-IMG_3906 cfsme_konferanse_2012-IMG_3904 cfsme_konferanse_2012-IMG_3897 cfsme_konferanse_2012-IMG_3894 cfsme_konferanse_2012-IMG_3889 cfsme_konferanse_2012-IMG_3887 cfsme_konferanse_2012-IMG_3885 cfsme_konferanse_2012-IMG_3884 cfsme_konferanse_2012-IMG_3882 cfsme_konferanse_2012-IMG_3881 cfsme_konferanse_2012-IMG_3879 cfsme_konferanse_2012-IMG_3878 cfsme_konferanse_2012-IMG_3874 cfsme_konferanse_2012-IMG_3873 cfsme_konferanse_2012-IMG_3870 cfsme_konferanse_2012-IMG_3855 cfsme_konferanse_2012-IMG_3854 cfsme_konferanse_2012-IMG_3849 cfsme_konferanse_2012-IMG_0310 cfsme_konferanse_2012-IMG_0283

CFS/ME konferanse hos Sørlandets rehabiliteringssenter

Regional fagkonferanse CFS/ME

Konferanse for fagpersoner som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølgning av personer med CFS/ME.

Regional fagkonferanse om CFS/ME

Sted: Rica Dyreparken Hotell, Kristiansand

Dato: 15. – 16. mars 2012

Last ned PDF av endelig program

HOVEDMÅLSETNING FOR KONFERANSEN

Konferansen er ment å bidra til regional kompetanseheving, kompetanseutveksling og nettverksbygging for fagpersoner som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølging av personer med CFS/ME.

MÅLGRUPPE

Fagpersoner innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAV m.fl.

BAKGRUNN

Konferansen arrangeres av Sørlandets rehabiliteringssenter og Sørlandet sykehus HF deltar som medarrangør. Målet er å gi en bred fremstilling av sykdomsbilde på høyt faglig nivå med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale anbefalinger samtidig som vi ønsker at den skal være praktisk nyttig for fagpersoner som jobber med CFS/ME pasienter.

GODKJENNING

Status 03.02.03:

Leger

Konferansen er godkjent av Den norske legeforening med kurs nr. L-26667 som 15 timer for

 • Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) til videre- og etterutdanningen.
 • Indremedisin: 15 timer valgfritt til videre- og etterutdanningen.
 • Psykiatri: 15 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen.
 • Barnesykdommer: 15 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen
 • Søknad ikke besvart enda for fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og infeksjonssykdommer.

Psykologer

Godkjenning som 17 timer vedlikeholdsaktivitet

Fysioterapeuter

NFF godkjenner kurset slik at det kan benyttes i en spesialistoppbygging.

 • Kurset teller med 14 timer som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning.
 • Kurset vil også telle til fornyet godkjenning for spesialister.

Ergoterapeuter

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 14 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmenhelse.

Sykepleiere

Venter på tilbakemelding

PROGRAMKOMITEEN

 • Reidun Meberg Bulut (daglig leder, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Sven Erik Valle Prinz (tverrfaglig gruppeteamleder og fysioterapeut, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Kjersti Widding (lege fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Anne Dorte Lyken (psykologspesialist, Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord)
 • Hege Kilander Høiberg (lege i spesialisering, indremedisin/revmatologi, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand)
 • Unn Ljøstad (nevrolog, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand)
 • Elin Okkenhaug Bratland (sosionom, prosjektleder – oppfølgning av barn og unge med ME/CFS, Sørlandet sykehus HF, Arendal)
 • Helge Hogganvik (NAV Arbeidslivssenter)

 

FRIST FOR PÅMELDING ER GÅTT UT.

Konferansen er fulltegnet.

 

Benytt elektronisk skjema på Sørlandets rehabiliteringssenters hjemmeside.
Faktura sendes til deltaker etter at påmelding er registrert.

Vi har vurdert prisen og besluttet at det blir samme pris, også ved påmelding etter 31.1.

Ved påmelding før 31. januar 2012:
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv overnatting og middag: Kr. 3.790,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv middag (uten overnatting) Kr. 3.190,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager (uten overnatting og middag) Kr. 2.790,-

Vi oppfordrer til deltagelse begge dager, ved annet ønske vennligst ta kontakt.

Ved påmelding etter 31. januar 2012:
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv overnatting og middag: Kr. 4.190,- Kr. 3.790,-

Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv middag (uten overnatting) Kr. 3.590,- Kr. 3.190,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager (uten overnatting og middag) Kr. 3.190,- Kr. 2.790,-

BETINGELSER

Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig.
Ved avbestilling etter 15. februar 1012 belastes 50 % avdeltageravgiften.
Ved avbestilling etter 1. mars 2012 belastes hele deltakeravgiften.

Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. Sørlandets rehabiliteringssenter AL og Sørlandet sykehus HF er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll.

FOREDRAGSHOLDERE

 • Barbara Baumgarten-Austrheim, seksjonsleder og overlege ved ME/CFS senteret, Oslo universitetssykehus
 • Vegard Bruun Wyller, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, barnelege og leder for enhet for kronisk utmattelsessyndrom for barn og unge, Oslo universitetssykehus
 • Inghild Follestad, sosionom Haukeland universitetssykehus
 • Hege Kilander Høiberg, lege, indremedisinsk og revmatologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF
 • Odd Kjøstvedt, assisterende kommuneoverlege, Kristiansand
 • Olav Mella, professor, dr.med., Universitetet i Bergen, avdelingsoverlege ved kreftavdeling, Haukeland universitetssykehus
 • Harald Nyland, professor, dr.med., Universitetet i Bergen, overlege ved nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus
 • Irma Pinxsterhuis, ergoterapispesialist og stipendiat ME/CFS senter, Oslo universitetssykehus
 • Bjarte Stubhaug, førsteamanuensis, dr.med., Universitetet i Bergen, overlege Helse Fonna og Frihamnsenteret
 • Diverse rehabiliteringssenter og behandlingslinjer i Helse Sør-Øst

Velkommen!

 

Følg oss her og på www.facebook.com/sorrehab for jevnlige oppdateringer.

Kontaktperson Reidun Meberg Bulut:
E-post: rmb@sorrehab.no
Telefon: 990 13 645