Sørlandets rehabiliteringssenter

Ny avtale med NAV

NAV har inngått ny rammeavtale med Sørlandets rehabiliteringssenter innen Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud fra 1.9.2011. Avtalen har en varighet på 2 år, med mulighet for NAV å forlenge avtalen i ytterligere 2 år.

I anbudskonkurransen ble landet delt inn i 5 tjenesteområder, der det ble valgt en leverandør fra hvert område. Sørlandets rehabiliteringssenter gleder seg over tildelingen, og er dermed leverandør innen Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.

Tiltakets mål

 • Styrke den enkeltes arbeidsevne.
 • Bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.
 • Fokus på mestring av arbeidssituasjonen i en tilbakeførings-/ arbeidssøkerfase.
 • Finne strategier for å kunne fungere i arbeidet til tross for sykdom og skade.

Tiltaket gjelder for

 • Personer som er sykemeldte.
 • Personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid.
 • Personer der det lokalt ikke finnes egnet dagtilbud innen Arbeidsrettet rehabilitering.
 • Personer der det vurderes at miljøforandring er av vesentlig betydning for den enkeltes rehabilitering.
 • Personer som har mer kompliserte eller tyngre helseplager.
 • Personer der sykemeldende behandler vurderer at arbeidsrettet rehabilitering vil styrke brukers arbeidsevne.

 

Innhold i Arbeidsrettet rehabilitering – døgntilbud

 • 4 ukers varighet. Oppfølging etter 2 og 6 måneder.
 • I spesielle tilfeller kan NAV forlenge tiltaket i med inntil ytterligere8 uker, slik at maksimal varighet kan være inntil 12 uker.
 • Helhetlig kartlegging av deltakerens arbeidsevne, sosiale- og helsemessige situasjon gjøres sammen med tverrfaglig team.
 • Plan for oppholdet, og plan for veien videre etter oppholdet lages basert på kartleggingsarbeidet.
 • Tidlig kontakt med arbeidsgiver (for de som har arbeidsforhold).
 • Aktiviteter; spennende, varierende, inne-ute og i basseng, og tilpasset den enkelte.
 • Undervisning; arbeidsrelaterte temaer.
 • Veiledningssamtaler; motivasjon og hjelp til å definere og finne gode mål i forhold til økt arbeidslivsdeltakelse. Tro på egen mestringsevne!

Fagteamet

Fagteamet innen Arbeidsrettet rehabilitering består av lege spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeut, sykepleier, idrettspedagog/ veileder kosthold og ernæring, ergoterapeut, attføringskonsulent/ veiledningspedagog (Amento). Vi samarbeider med attføringsbedriften Amento AS i Lyngdal, og det gir også mulighet for videreføring i andre tiltak, som for eksempel arbeidsutprøving.

Søknad om opphold

 • Saksbehandler ved lokalt NAV-kontor avgjør i samråd med bruker om tilbudet er aktuelt.
 • Avropsskjema sendes til Sørlandets rehabiliteringssenter.
 • Bruker må være utredet av lege for bl.a. utelukkelse av alvorlige sykdommer.
 • Kort saksbehandlingstid.

Sørlandets rehabiliteringssenter har lang erfaring og god kompetanse innen rehabilitering, og vi leverer rehabiliteringstjenester til Helse Sør-Øst.

For mer informasjon – ta kontakt med teamansvarlig Sven Erik Valle Printz på telefon 38 34 94 43.

Sørlandets rehabiliteringssenter

Fædrelandsvennen om oss

«Fra i høst får sørlendingene et eget rehabiliteringstilbud for tidligere kreftsyke. Behandlingen er etterlengtet.»

Gå til vår side om kreftrehabilitering her

(Foto: Fædrelandsvennen)