Orientering om nye tilbud

Sørlandets rehabiliteringssenter

Fra 01.01.2011 har vi fått tildelt ny driftsavtale med Helse Sør-Øst innen følgende områder; Individuelle tilbud Brudd og slitasjeskader i skjelett (Hofte/kneprotese, bruddskader, operasjoner i ryggen, slitasjeskader i hofte eller kneledd, osteoporose, bekkenløsning m.v.) Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde – med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap Kroniske muskel og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander Rehabilitering…

Les mer