Forhandlinger

Sørlandets rehabiliteringssenter

Våren 2010 lyste Helse Sør-Øst ut ny anbudsrunde om nye driftsavtaler fra 1.1.2011. Sørlandets rehabiliteringssenter leverte inn tilbud, og det er gledelig å fortelle at vi er innkalt til forhandlingsmøte i september!

Les mer