Henvisningsrutiner rehabilitering

Henvisningsrutiner

Henvisning fra fastlege til oss

Søknaden fylles ut av lege på elektronisk søknadsskjema.

Henvisninger innen Helse Sør-Øst

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv: «RKE».

Henvisninger fra andre helseregioner

Henvisninger sendes elektronisk enten til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF eller til den koordinerende enhet i din helseregion. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv: «RKE».

Skriver du «regional» i søkefeltet finner du alle de 4 regionale vurderingsenhetene.

Sørlandets rehabiliteringssenter - Fritt rehabiliteringsvalg - søk fra hvor som helst i landet

Henvisning fra sykehus

Sykehus kan henvise direkte til:

Sørlandets rehabiliteringssenter, 4596 Eiken

For mer info og søknadsskjema se her på vår hjemmeside eller ring oss på tlf. 38 34 94 00

Informasjonstelefon for rehabilitering

Ring grønt nummer 800 300 61
mandag – fredag 9:00 – 15:00

Logo Helse Sør-Øst negativ

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design