Raskere tilbake

Raskere tilbake

Målgruppe

 • Diagnose-uavhengig rehabiliteringstilbud med vekt på arbeidslivsdeltagelse.
 • Kroniske smertetilstander og utmattelsestilstander som er til vesentlig hinder for arbeidslivsdeltagelse.

Tilbudet er rettet mot personer som:

 • står i fare for å bli sykmeldte
 • er sykmeldte
 • er langtidssykemeldte
 • er på varige ytelser, og som er på vei tilbake til arbeidsdeltakelse
 • er i arbeidsfør alder, dvs fra 18 år og oppover.

Det er hensiktsmessig at rehabiliteringsforløpet starter så tidlig som mulig i sykmeldingsperioden, og helst så fort pasienten er tilstrekkelig medisinsk utredet og klar for et rehabiliteringstilbud.

Målsetting

Målet med Raskere tilbake er arbeidsrettet rehabilitering og tilbakeføring til arbeid.

Dette gjøres gjennom å tenke helhetlig. Det er en prosess å komme i arbeid som innbefatter personens gjenvinning av funksjon, motivasjon, atferd, samt god samhandling med arbeidsplassen, NAV og andre eksterne aktører som skal vi bistå i prosessen med tilbakeføring i arbeid.

Vi bruker prosessmodell i forståelsen av personens vei mot arbeidsdeltakelse, fordi kartlegging og kunnskap om hvilken fase personen er i vil bidra til at valg av mål og tiltak i større grad kan tilpasses den enkeltes behov. (AiR Kompetansesenter, Kvalitetsmål ARR og Young et al., 2005b).

Rehabiliteringstilbud

Tilbudet er døgnbasert og går over fire uker. Permisjon i helgene for de som ønsker det.

Tverrfaglig team som følger opp gruppen under hele oppholdet. Behandlingstilbudet består blant annet av:

 • Daglige relevante temasamlinger
 • Veiledningssamtaler
 • Jobbsamtaler
 • Ukentlige samtaler med attføringskonsulent
 • Rehabiliteringsplan som arbeidsverktøy
 • Ulike oppgaver for bevisstgjøring
 • Temasamling med dialog v/ veileder
 • Daglige aktivitetsøkter; utendørsaktivitet, innendørs aktivitet i treningssal eller basseng
 • Avspenning/oppmerksomhetstrening
 • Bassengtrening hver helg
 • Tilrettelagt egentrening hver helg

Her er en oversikt som viser hvilke aktører det er aktuelt å samarbeide med for å sikre at den enkelte skal komme i arbeid.

Sørlandets rehabiliteringssenter – Raskere tilbake modell

Modellen er laget med utgangspunkt i modell fra AiR Kompetansesenter.

Ønsker du å komme til oss?

Det er flere veier for å søke rehabilitering:

 • Sykehus søker direkte og tar kontakt via telefon 38 34 94 00
 • Fastlege, legespesialist, kiropraktor, manuellterapeut
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design