Kvalitet / ISO-sertifisering

Kvalitet / ISO-sertifisering

ISO-sertifisering

Sørlandets rehabiliteringssenter ble ISO-sertifisert i mai 2014, og har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 9001:2008.

Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder:
Kunnskapsbaserte – tverrfaglige rehabiliteringstjenester innen spesialisthelsetjenesten samt arbeidsrettet rehabilitering.

ISO Sertifisering - IQNet MSYS001
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design