Gjennomførte seminarer

Fagseminar

Sørlandets rehabiliteringssenter ønsker å tilby kurs og seminarer for å øke kompetanse blant fagpersoner og nøkkelpersoner i regionen.

2016

Tirsdag 5. april 2016

Endring – metoder for å fremme atferdsendring i klinisk hverdag

Vegard Nilsen fortalte om sin forskning på helserelatert livskvalitet og endring av livsstil, og metoder for hvordan livsstilsendringer kan påvirke livskvaliteten. Fagseminaret gjennomgikk metoder for å endre livsstil og ble arrangert sammen med Evjeklinikken.

Torsdag 9. juni 2016

Kreftrehabilitering
– veien tilbake til et aktivt liv

9. juni 2016 arrangeres fagseminar om kreftrehabilitering. Se program for info og praktiske opplysninger.

15.–16. september 2016

Uterehabilitering – første nasjonale fagkonferanse

15. og 16. september ble en 2 dagers nasjonal konferanse om Uterehabilitering sammen med Sørlandet sykehus HF arrangert.
Sted: Scandic Kristiansand Bystranda.

Fagseminaret har egen nettside med informasjon, program, se www.uterehabilitering.no

2015

Hvordan komme videre?

Hva gjør vi når symptomer og plager blir langvarige? Hva kan vi tilby når hverken medikamenter eller operasjon anbefales? Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken arrangerte to spennende fagdager i 2015.

Torsdag 4. juni 2015

Stress, smerte og utmattelse

Foredragsholdere: Aage Indahl, Aase Aamland, Bjarte Stubhaug og Randi Eikeland.

 • Hvordan påvirker stress dagens sykdomspanorama?
 • Når ryggen krangler
 • Subjektive plager og sykemeldingene
 • Borreliose og CFS/ME
 • Stressmestring
 • Naturen som mestringsarena
 • Pasienthistorier – veien tilbake

Fredag 11. september 2015

Søvn og søvnvansker

Foredragsholder: Bjørn Bjorvatn, leder av nasjonal kompetansetjeneste for søvnvansker ved Universitetet i Bergen.

 • Basale mekanismer ved søvn- og døgnrytmeregulering
 • Ikke medikamentell behandling ved insomni
 • Søvnproblemer ved psykiske lidelser
 • Rytmeforstyrrelser ved faseforskyvninger og tidlig morgenoppvåkning.
 • Praktisk veiledning i bruk av søvndagbøker, søvnregistrering, stimuluskontroll-behandling, lysbehandling, melatonin, hypnotika og antidepressiva
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design